Nova odluka o nedopuštenosti - Kobaš protiv Hrvatske

Slika /slike/čekić i vaga.jpg

Podnositeljev prigovor o povredi prava na obranu očigledno je neosnovan

Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) je dana 6. lipnja 2023. donio, a dana 29. lipnja 2023. objavio odluku kojom je proglasio podnositeljev zahtjev nedopuštenim.
 
Podnositelj je imao prijavljeno prebivalište u Županji, a živio je na adresi u Zagrebu. Policija je 2015. godine protiv njega podnijela obvezni prekršajni nalog zbog neprijavljivanja promjene prebivališta u zakonskom roku. Podnositelj je uredno zaprimio obvezni prekršajni nalog na adresi u Zagrebu te je protiv njega podnio prigovor. Protiv podnositelja zahtjeva je zatim proveden žurni prekršajni postupak u kojem ga je Prekršajni sud u Zagrebu u tri navrata pozvao na raspravu, ali mu niti jedan poziv nije mogao biti uručen na adresi u Zagrebu. Nakon toga je Prekršajni sud u Zagrebu dostavu izvršio putem oglasne ploče. U listopadu 2015. godine Prekršajni sud je proglasio podnositelja krivim za prekršaj.
 
Podnositelj je pred Europskim sudom prigovarao da je prekršajni postupak bio nepošten jer on nije bio uredno pozvan na raspravu, zbog čega mu je onemogućeno pravo na obranu.
 
Razmatrajući taj prigovor, Europski sud je prvo primijetio da je podnositelj, koji je ujedno i odvjetnik, u obveznom prekršajnom nalogu upozoren da mora obavijestiti sud o svakoj promjeni adrese, a da će u protivnom dostava biti izvršena putem oglasne ploče. Iako je tijekom prekršajnog postupka promijenio prebivalište, podnositelj o tome nije obavijestio sud. Stoga je Europski sud ocijenio da je podnositelj sam odgovoran za nastalu situaciju te je ocijenio njegov prigovor očigledno neosnovanim.
 
Ova odluka je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr ili na broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti