Objavljen prijevod vodiča kroz članak 46. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava - Obvezatna snaga i izvršenje presuda

Slika /slike/palešćak.jpg
Na stranicama Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava objavljen je prijevod Vodiča kroz članak 46. Europske konvencije o ljudskim pravima – Obvezatna snaga i izvršenje presuda.

Vodič, koji je izdao sam Sud, a prijevod pripremio Ured zastupnika, sadrži opsežan i detaljan prikaz prakse Europskog suda za ljudska prava u primjeni članka 46. Konvencije.

Izvorni tekst Vodiča na engleskom i francuskom jeziku moguće je pronaći na stranicama Suda (www.echr.ceo.int)

Pisane vijesti