Nova domena u adresama elektroničke pošte Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Slika /slike/pregled prakse 3 2018.jpg

@zastupnik-esljp.gov.hr

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava od ožujka 2022. počeo je koristiti novu domenu u adresama elektroničke pošte djelatnika i zajedničkih adresa Ureda. Nova domena glasi ''@zastupnik-esljp.gov.hr''. Tako npr. adresa elektroničke pošte pisarnice glasi ''pisarnica@zastupnik-esljp.gov.hr'' umjesto dosadašnje "pisarnica@zastupnik-esljp.hr''.
 
Adrese elektroničke pošte sa starom domenom od 1.siječnja 2023. prestat će biti aktivne, stoga vas ljubazno molimo da u budućoj elektroničkoj komunikaciji s Uredom zastupnice koristite isključivo adrese elektroničke pošte s novom domenom @zastupnik-esljp.gov.hr.

Pisane vijesti