Objavljen Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava za razdoblje od srpnja do rujna 2016.

U trećem Pregledu prakse Europskog suda za ljudska prava za 2016. godinu, izdvojene su značajnije presude i odluke tog Suda u razdoblju od srpnja do rujna 2016. godine.

Među presudama posebno se ističu one koje se odnose na kompleksnu problematiku tražitelja azila i njihovog vraćanja u zemlje iz kojih su došli.

Tako je u presudi Velikog vijeća J.K. i drugi protiv Švedske Sud ocjenjivao hoće li podnositelji zahtjeva biti izloženi opasnosti od mučenja i nečovječnog postupanja u slučaju povratka u Irak, unatoč tome što je opća sigurnosna situacija u Iraku u trenutku donošenja odluke bila relativno povoljna.

S druge strane, u predmetu Kahn protiv Njemačke, Veliko vijeće je obustavilo postupak koji je pokrenut zbog odluke o deportaciji u Irak podnositeljice i izbrisalo zahtjev s liste predmeta zbog jamstava koje je dala njemačka vlada da deportacija neće biti provedena.   

U predmetu A.M. protiv Francuske Sud je razmatrao pravna sredstva za ocjenu zakonitosti naloga o zadržavanju stranaca radi izvršenja naloga o deportaciji.

Zakonitost lišenja slobode bila je predmet razmatranja i u predmetu Buzadji protiv Moldavije, u pogledu određivanja istražnog zatvora u domu.

U presudi Velikog vijeća Ibrahim i drugi protiv Ujedinjene Kraljevine Sud je ocjenjivao je li uskraćivanje prava na branitelja osumnjičenicima za terorizam prilikom ispitivanja u policiji dovelo do povrede prava na pošteno suđenje.

U predmetu Trevisanato protiv Italije Sud je razmatrao je li došlo do pretjeranog formalizma, a time i povrede prava na pošteno suđenje, prilikom odbacivanja podnositeljeve žalbe.

U drugom predmetu protiv Italije koji smo izdvojili, Giorgioni protiv Italije, Sud je odlučivao o postupanju državnih tijela prilikom osiguravanja susreta i druženja roditelja i djece.

Sud je ocjenjivao i sustavne probleme, poput organizacije javnog zdravstva povodom predmeta koji se tiče odgovornosti za smrt nedonoščeta (Aydogdu protiv Turske).

U predmetu Wenner protiv Njemačke, Sud je naglasio važnost jednakog standarda  zdravstvene zaštite zatvorenika i osoba na slobodi.

Diskriminacijom u vezi s pravom vlasništva Sud se bavio u predmetu British Gurka Welfare Society i ostali protiv Ujedinjene Kraljevine, gdje je ocjenjivao je li mirovinski sustav diskriminatoran.

U predmetu SIA AKKA/LAA protiv Latvije Sud je utvrdio da Agencija na koju su prenesna autorska prava može biti žrtva povrede Konvencije u pogledu tih prava.

Konačno, u predmetu Frlan protiv Hrvatske koji se odnosi na ovrhe na nekretnini koja predstavlja dom, Sud je utvrđivao je li zahtjev podnositelja za zaštitu prava na dom dopušten, u kontekstu neispunjavanja njegovih kreditnih obveza. 

Pregled prakse pogledajte ovdje. 

Pisane vijesti | Publikacije