Nove presude - Vojnović protiv Hrvatske i Kobaš protiv Hrvatske

Dvije nove presude protiv Republike Hrvatske

Europski sud za ljudska prava (dalje u tekstu: Sud) dana 4. listopada 2018. objavio je presude u predmetima Vojnović protiv Hrvatske i Kobaš protiv Hrvatske u kojima je utvrdio da je država povrijedila konvencijska prava podnositelja.  
 
U predmetu Vojnović protiv Hrvatske podnositeljica je prigovarala povredi članka 8. Konvencije jer država nije učinkovito istražila palež, prijetnje i općenito zastraživanje kojima je bila izložena u stambenoj zgradi u kojoj je živjela, 2005. godine te 2010. i 2011. godine. Osobito je tvrdila da nije istražen širi kontekst u kojem se zastrašivanje događalo već su incidenti tretirani kao izolirani događaji.
 
Sud je odbacio dio podnositeljičinih prigovora, u vezi događaja iz 2005.g., jer je zahtjev podnesen Sudu izvan šestomjesečnog roka. U odnosu na incidente iz prosinca 2010. i s početka 2011.g., Sud je utvrdio da domaća tijela nisu učinkovito i sveobuhvatno pristupila podnositeljičinom slučaju i istražila ga. Sud je utvrdio da policija nije ispitala više osoba za koje je podnositeljica sugerirala da su odgovorne za zastrašivanje, te da je propustila provjeriti druge tragove na koje je podnositeljica upućivala. Sud je zaključio da domaća tijela nisu prepoznala niti na odgovarajući način istražila širi kontekst zastrašivanja koji je podnositeljica navodila.
 
Sud je stoga utvrdio povredu postupovne obveze iz članka 8. Konvencije. Podnositeljici je dosudio 7.500,00 eura na ime neimovinske štete i 970,00 eura za troškove postupka.
 
U predmetu Kobaš protiv Hrvatske podnositelj je prigovarao da nije imao pošteno suđenje jer mu nije bilo omogućeno prisustvovanje žalbenoj sjednici Županijskog suda u Zagrebu u kaznenom postupku koji se protiv njega vodio.  Sud je utvrdio da je u nizu ranijih, pravno i činjenično jednakih predmeta protiv Republike Hrvatske, utvrdio da nepozivanje optuženika na sjednicu žalbenog vijeća predstavlja povredu njegovih konvencijskih prava.  Sud je stoga utvrdio povredu članka 6. Konvencije i podnositelju dosudio 1.500,00 eura za neimovinsku štetu i 2.025,00 eura za troškove postupka.
 
Ove presude su konačne. Dostupne su na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika). Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100. 

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP