Nova presuda – Pojatina protiv Hrvatske

Nemogućnost asistiranog poroda kod kuće nije dovela do povrede ljudskih prava

Europski sud za ljudska prava donio je dana 4. listopada 2018. godine presudu u predmetu Pojatina protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da podnositeljici nije povrijeđeno pravo na privatni i obiteljski život iz članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava zbog toga što hrvatski zakoni ne predviđaju mogućnost poroda kod kuće uz pomoć hrvatskih primalja.
 
Naime, podnositeljica je željela roditi kod kuće uz asistenciju primalje, ali je od Hrvatske komore primalja dobila odgovor da hrvatski zakoni ne predviđaju takvu mogućnost. Podnositeljica na kraju jest rodila kod kuće, ali uz pomoć primanje koju je dovela iz inozemstva.
 
Europski sud je naglasio da nacionalne vlasti pojedine države imaju široku slobodu procjene u reguliranju pitanja koja se odnose na porode kod kuće. Riječ je o problematici o kojoj ne postoji europski konsenzus (pitanje planiranih poroda kod kuće regulirano je u 20 od 47 država članica Vijeća Europe), i koja uključuje složena pitanja kao što su zdravstvene politike i upravljanje proračunskim sredstvima. Uz to, Europski sud je uzeo u obzir i mjerodavne podatke o povećanim rizicima za majku i dijete pri porodu kod kuće u odnosu na porod u bolnici.
 
Nadalje, Europski sud je prihvatio da Republika Hrvatska poduzima različite inicijative radi poboljšavanja položaja rodilja u bolnicama te je hrvatske vlasti da nastave s aktivnostima putem kojih će se osigurati stalno preispitivanje zakonskih odredaba kako bi one odražavale medicinska i znanstvena dostignuća, uz poštivanje ženskih reproduktivnih prava.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP