Nova presuda - Buvač protiv Hrvatske

Pretjeranim formalizmom do povrede ljudskih prava

Dana 6. rujna 2018. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je g. Radovanu Buvaču (u daljnjem tekstu: tužitelj) povrijeđeno pravo na pristup sudu u parničnom postupku kojeg je pokrenuo pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu.
 
Naime, tužitelj je podnio tužbu Općinskom građanskom sudu u Zagrebu protiv novinskog nakladnika, tražeći naknadu štete zbog informacije objavljene u jednom novinskom izdanju. Njegovu tužbu taj je sud odbacio bez ulaženja u meritum stvari, smatrajući da se tužitelj prije podnošenja tužbe nije na zakonom propisani način obratio novinskom nakladniku, preciznije, da njegov odvjetnik nije nakladniku podnio valjanu punomoć uz zahtjev za ispravak javno objavljene informacije.
 
Europski sud je zaključio da takva odluka domaćih sudova predstavlja pretjerani formalizam, imajući u vidu da je sam tužitelj, saslušan pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, potvrdio da je opunomoćio svog odvjetnika za podnošenje zahtjeva za ispravak. 
 
U takvim okolnostima, Sud je presudio da je tužitelju povrijeđeno pravo na pristup sudu, protivno čl. 6. Konvencije.
 
Za utvrđenu povredu konvencijskog prava Sud je dosudio tužitelju iznos od 2.500 eura na ime naknade štete te iznos od 2.500 EUR na ime troškova postupka.
 
Ova presuda je konačna i protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP