Nova presuda - Štitić protiv Hrvatske

Država nije učinkovito istražila navode o policijskom zlostavljanju

Europski sud za ljudska prava je 6. rujna 2018. g. donio presudu kojom je utvrdio da Republika Hrvatska nije učinkovito istražila navode podnositelja g. Vladimira Štitića da je bio zlostavljan od strane policije (povreda članka 3. u postupovnom aspektu) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija).
 
Policija je prilikom uhićenja podnositelja primijenila silu zbog opiranja, zbog čega je on pretrpio tešku tjelesnu ozljedu. Podnio je kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru u svezi postupanja policije, priloživši medicinsku dokumentaciju o zadobivenim ozljedama. ODO Zadar je na temelju iskaza policajaca zaključilo da je uporaba sile bila opravdana bez razmatranja je li bila razmjerna okolnostima slučaja, već je jednostavno navelo da policija nije imala namjeru nanijeti ozljedu. Nakon odbačaja kaznene prijave, podnositelj je preuzeo kazneni progon i zahtijevao provođenje istrage, tražeći ispitivanje dodatnih svjedoka i izradu medicinskog nalaza i mišljenja. Međutim, Županijski sud u Zadru je odbio podnositeljev zahtjev kao neosnovan, ne obrazloživši zašto predloženi dokazi nisu relevantni.
 
Europski sud je utvrdio da ODO Zadar i ŽS Zadar nisu uložili ozbiljne napore radi procjene najvažnijeg aspekta slučaja - je li upotrijebljena sila u toj situaciji bila neophodna i/ili prekomjerna, te da nisu naložili provođenje medicinskog vještačenja koje je moglo utvrditi kako su ozljede nastale i dati razjašnjenje u vezi podnositeljevih navoda. Budući da su domaće vlasti ograničile procjenu na čitanje medicinske dokumentacije i izjave policajaca uključenih u slučaj, Sud je utvrdio povredu postupovnog aspekta čl. 3. Konvencije, jer domaće vlasti nisu izvršile svoju obvezu provođenja učinkovite istrage.
 
S druge strane, Europski sud je zaključio da nema uvjerljivih dokaza da su podnositeljeve ozljede posljedica sile koja nije bila neophodna ili koja je bila prekomjerna. Drugim riječima, nema dokaza da je podnositelj bio zlostavljan od strane policije, te stoga nije došlo do povrede čl. 3. Konvencije u supstantivnom aspektu.
 
Europski sud dosudio je podnositelju iznos od 1.000,00 eura na ime neimovinske štete.
 
Ova presuda je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP