Nova odluka - Turković i drugi protiv Hrvatske

Europski sud odbacio zahtjev obitelji koja je tvrdila da im prijeti ekološka katastrofa od odlagališta Jakuševac

Dana 6. rujna 2018. godine Europski sud za ljudska prava objavio je odluku u predmetu Turković i drugi protiv Hrvatske kojom je odbacio zahtjev podnositelja.
 
Podnositelji zahtjeva koji žive blizu odlagališta Jakuševac-Prudinec podnijeli su kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu protiv nepoznatih odgovornih osoba u Gradu Zagrebu a zbog kaznenih djela protiv okoliša. Tvrdili su kako se na ovom odlagalištu već duži niz godina odlažu razne vrste otpada protivno propisima o zaštiti okoliša što onemogućava njihov život i negativno utječe na njihovo zdravlje. Nakon sveobuhvatne istrage Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je odbacilo kaznenu prijavu podnositelja navodeći kako nije bilo nepravilnosti u postupanju odgovornih osoba Grada Zagreba prilikom odlaganja otpada, te da su odgovarajuće agencije koje kontinuirano nadgledaju ovo odlagalište potvrdile da nije bilo imisija ili drugih štetnih posljedica za okoliš ili zdravlje ljudi. Pred Europskim sudom za ljudska prava tvrdili su da ih je država propustila zaštiti od ekološke katastrofe koja im prijeti od odlagališta otpada, protivno članku 8. i 13. Konvencije.
 
Europski sud je utvrdio da podnositelji nisu iscrpili sva dostupna domaća pravna sredstva i odbacio njihov zahtjev u odnosu na čl.8. kao nedopušten. Naime, jedino sredstvo koje su podnositelji iskoristili bila je kaznena prijava protiv nepoznatih odgovornih osoba u Gradu Zagrebu, koja je odbačena nakon sveobuhvatne istrage. Sud je istaknuo da rješenje podnositeljevih problema vezanih za imisije s odlagališta otpada nije u kaznenom progonu već su trebali pokrenuti odgovarajuće građanske postupke i zahtijevati sprječavanje i uklanjanje prekomjernih imisija i naknadu eventualne štete.
 
U odnosu na prigovor podnositelja da nisu imali djelotvoran pravni lijek (čl.13.), Sud je proglasio zahtjev očigledno neosnovanim.
 
Ova odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP