Nove presude ESLJP – Marelja protiv RH, Lončar protiv RH, Bećirović protiv RH

Povreda prava na suđenje u razumnom roku
 

Dana 18. prosinca 2012. g. Europski sud za ljudska prava donio je tri presude u kojima je utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku (čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).

U presudi Marelja protiv Hrvatske Europski sud je utvrdio povredu prava podnositelja stoga što je podnositeljev postupak za naknadu štete pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, te Županijskim sudom u Zagrebu ukupno trajao šest godina i četiri mjeseca. Iako su domaći sudovi priznali povredu prava podnositelja i dodijelili mu naknadu za duljinu trajanja postupka od 4 godine i 9 mjeseci, Europski sud je utvrdio da su domaći sudovi nakon utvrđenja povrede bezrazložno oduljili daljnji tijek postupka. Sud je također utvrdio da naknada koji su dosudili domaći sudovi nije bila dostatna. Stoga je Sud utvrdio povredu Konvencije i dosudio podnositelju naknadu nematerijalne štete u iznosu od 1.050 EUR, te 180 EUR za troškove i izdatke.

U presudi Lončar protiv Hrvatske Europski sud je utvrdio povredu prava podnositeljice jer je postupak povodom tužbe za naknadu štete pred Općinskim sudom u Splitu, a povodom žalbe i pred Županijskim sudom u Splitu trajao ukupno 11 godina i 10 mjeseci. Sud je utvrdio da je povodom zahtjeva podnositeljice za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Županijski sud utvrdio povredu prava podnositeljice i dosudio joj pravičnu naknadu. Međutim, Sud je također utvrdio da Općinski sud nije postupio po nalogu višeg suda i nije o tužbi podnositeljice odlučio u određenom mu roku. Osim toga, Sud je utvrdio da Županijski sud nije dodijelio podnositeljici iznos koji bi Sud dodijelio. Stoga je Sud utvrdio povredu prava podnositeljice i dodijelio joj iznos od 1.100 EUR na ime nematerijalne štete i 150 EUR za troškove i izdatke.

U presudi Bećirović protiv Hrvatske Europski sud je utvrdio da se protiv podnositelja vodi građanski postupak pred Općinskim sudom u Rijeci u trajanju od 6 godina i 9 mjeseci, te da su domaći sudovi priznali povredu prava podnositelja na suđenje u razumnom roku za razdoblje od 3 godine i 4 mjeseca i da su mu dodijelili naknadu. Međutim, Europski sud je utvrdio i da iznos dodijeljene naknade nije odgovarajući, te da Općinski sud nije donio odluku u predmetu podnositelja u roku određenom od strane Županijskog suda. Stoga je Europski sud priznao povredu prava podnositelja i dodijelio mu naknadu za troškove i izdatke u iznosu od 930 EUR, jer podnositelj nije tražio naknadu nematerijalne ili materijalne štete.

Sve navedene presude konačne su danom njihovog donošenja sukladno Protokolu br. 14. uz Konvenciju.

Presude su dostupne na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku. Iste će biti prevedene na hrvatski jezik i objavljene na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika) te tako dostupne javnosti.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP