Nova presuda ESLJP – A.K. i L.K. protiv Hrvatske

Povreda prava na obiteljski život radi posvojenja djeteta zbog načina na koji je proveden postupak lišenja roditeljske skrbi i posvojenja djeteta
 

Europski sud za ljudska prava donio je dana 08. siječnja 2013. g. presudu u predmetu A.K. i L.K. protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio povredu prava na poštivanje obiteljskog života (čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).

Prva podnositeljica zahtjeva A.K. je osoba s lakom mentalnom retardacijom za koju se skrbi njena majka. Ona je 2008. g. rodila sina L.K. (drugog podnositelja zahtjeva) koji je neposredno nakon rođenja bio privremeno smješten u udomiteljsku obitelj jer se A.K. zbog svog zdravstvenog i imovinskog stanja za njega nije mogla brinuti. Općinski sud u Karlovcu je nedugo nakon tog događaja A.K. lišio roditeljske skrbi a Centar za socijalnu skrb Karlovac je proveo postupak posvojenja njenog sina, L.K.-a. L.K. je bio posvojen bez znanja A.K.

Europski sud za ljudska prava utvrdio je povredu prava na obiteljski život oba podnositelja zahtjeva jer Općinski sud u Karlovcu koji je vodio postupak lišenja roditeljske skrbi, podnositeljici nije dodijelio stručnu pomoć u zastupanju u tom postupku, iako je znao da je podnositeljica mentalno retardirana osoba.

Europski sud utvrdio je povredu prava na obiteljski život oba podnositelja i radi činjenice što Centar za socijalnu skrb Karlovac koji je provodio postupak posvojenja njenog sina, nju o tome nije obavijestio. Na taj način centar je onemogućio podnositeljicu da prije posvojenja sina traži vraćanje roditeljske skrbi na što je ona imala pravo.

Prvo podnositeljici zahtjeva dosuđena je naknada nematerijalne štete u iznosu od 12.500,00 EUR-a kao i naknada za troškove i izdatke u iznosu od 2.000,00 EUR-a.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od stana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude, ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova je presuda dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku. Ista će biti prevedena na hrvatski jezik te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika) te tako dostupna javnosti.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP