Nova presuda ESLJP – Peruško protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava donio je dana 15. siječnja 2013. g. presudu u predmetu Peruško protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio povredu prava na pristup sudu (čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).

Podnositelj zahtjeva je radio kao čistač za Ministarstvo unutarnjih poslova do 2001.g., kada ga je to ministarstvo otpustilo kao višak radne snage. Podnositelj je smatrao da je odluka o otkazu njegovog radnog odnosa nezakonita te je pred domaćim sudovima (Općinskim sudom u Puli i Visokim Upravnim sudom RH) podnio ukupno tri tužbe (jednu građansku i dvije upravne tužbe), pobijajući odluku o otkazu. Podnositelj je povukao građansku i jednu upravnu tužbu. Međutim, Visoki Upravni sud je donio odluku o obustavi postupka i u pogledu upravne tužbe koju podnositelj nikada nije povukao. Podnositelj je potom tražio zaštitu svojih prava pred Ustavnim sudom RH koji mu tu zaštitu nije pružio (njegovu ustavnu tužbu je odbacio) iako je ustanovio grešku Visokog Upravnog suda RH.

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je radi očite greške u postupanju Visokog Upravnog suda RH, podnositelju bio onemogućen pristup tom sudu. Naime, u trenutku kada je Općinski sud u Puli proslijedio građansku tužbu Visokom Upravnom sudu RH, Visoki Upravni sud je pogrešno tu tužbu uložio u spis predmeta u kojem se nalazila upravna tužba podnositelja (koju on nije povukao). Stoga, u trenutku kada je podnositelj zahtjeva povukao građansku tužbu, Visoki Upravni sud je pogrešno obustavio postupak pokrenut njegovom upravnom tužbom. Radi navedenog postupanja, Visoki Upravni sud RH nikada nije donio meritornu odluku o toj tužbi podnositelja radi čega je podnositelju povrijeđeno njegovo pravo na pristup sudu.

Sud je dodatno u svojoj presudi istaknuo i da je Ustavni sud RH, iako svjestan greške Visokog Upravnog suda RH, propustio podnositelju osigurati poštivanje njegovog prava na pristup sudu.

Podnositelju zahtjeva dosuđena je naknada nematerijalne štete u iznosu od 6.000,00 EUR-a kao i naknada za troškove i izdatke u iznosu od 2.078,00 EUR-a.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od stana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude, ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova je presuda dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku. Ista će biti prevedena na hrvatski jezik te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika) te tako dostupna javnosti.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP