Nova presuda ESLJP - Remetin protiv Hrvatske

Povreda prava na privatni život
 

Dana 11. 12. 2012. godine Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je g. Tomislavu Remetinu povrijeđeno konvencijsko pravo na privatni život.

Podnositelja je 2003. g., kada je imao 13 godina, pred osnovnom školom u Dubrovniku lakše tjelesno ozlijedio otac jednog od učenika. Povodom toga pred Prekršajnim sudom u Dubrovniku pokrenut je prekršajni postupak protiv napadača, dok je povodom prijave Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku protiv istog pokrenut kazneni postupak pred Općinskim sudom u Dubrovniku. Oba postupka su obustavljena zbog zastare.

Sud je utvrdio da je zbog neaktivnosti domaćih sudova i državnog odvjetništva došlo do zastare postupaka koji su se vodili protiv napadača podnositelja, zbog čega RH nije ispunila svoju pozitivnu obvezu da zaštiti psihički i fizički integritet podnositelja od drugih osoba. Ta pozitivna obveza se ne odnosi samo na donošenje zakona kojima se pojedinci štite od nasilja, već i na odgovarajuću primjenu tih zakona od državnih tijela.

Za utvrđenu povredu konvencijskog prava, Sud je podnositelju dodijelio 7.500 EUR.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a ista će biti prevedena na hrvatski jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP