Nova presuda ESLJP - Tarbuk protiv Hrvatske

Nema povrede prava na pošteno suđenje
 

Dana 11. 12. 2012. godine Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da g. Dušanu Tarbuku nije povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u domaćem postupku koji je pokrenuo protiv RH radi naknade štete.

Podnositelj je zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo špijunaže uhićen 1995. g., te je pušten 1996. g. temeljem Zakona o općem oprostu. Sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku (dalje: ZKP) podnositelj je protiv RH podnio tužbu za naknadu štete za vrijeme nezakonito provedeno u pritvoru. Međutim, nakon podnošenja tužbe uslijedile su izmjene ZKP temeljem kojih je Općinski sud u Zagrebu odbio tužbu podnositelja za naknadu štete.

Europski sud je utvrdio da donošenje Zakona o općem oprostu ne znači priznanje države da je došlo do nezakonitog lišenja slobode osoba prema kojima je taj Zakon primijenjen, ali da je zbog njegovog donošenja nastala pravna praznina u ZKP-u koja se mogla popuniti samo donošenjem izmjena ZKP-a koje su djelovale retroaktivno. Stoga je Sud ocijenio da nije došlo do povrede prava podnositelja na pošteno suđenje jer je podnositelj mogao predvidjeti da će se te izmjene donijeti, te jer su izmjene učinjene prije nego je donesena prvostupanjska odluka ili su učinjeni bilo kakvi bitni pomaci u predmetu podnositelja.

Ova odluka Europskog suda predstavlja konačnu odluku u predmetu, te podnositelj više ne može više podnositi nove zahtjeve Europskom sudu glede činjenica o kojima je odlučeno ovom odlukom.

Ova odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a ista će biti prevedena na hrvatski jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP