Nova odluka ESLJP - Intel Trade d.o.o. protiv Hrvatske

Neosnovan prigovor o duljini postupka
 

Dana 27. studenog 2012. godine Europski sud za ljudska prava donio je odluku o nedopuštenosti zahtjeva trgovačkog društva Intel Trade d.o.o.. U zahtjevu Sudu društvo podnositelj prigovaralo je duljini građanskog postupka koji se vodio pred Općinskim sudom u Splitu i povredi prava na mirno uživanje vlasništva zbog duljine navedenog postupka.

Europski sud je utvrdio da je podnositelj Županijskom sudu u Splitu podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku za razdoblje trajanja postupka od 2005. do 2007. g. Županijski sud je odbio zahtjev podnositelja. Europski sud je taj dio prigovora podnositelja odbio kao očigledno nedopušten jer je i on zaključio da razdoblje koje je bilo predmet ispitivanja domaćih sudova nije trajalo nerazumno dugo.

Što se tiče razdoblja od 2007. do 2009. g. Sud je ocijenio da je podnositelj trebao domaćem sudu podnijeti drugi zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i na taj način omogućiti upravo domaćim sudovima da ispitaju ukupnu duljinu postupka, pa je taj dio prigovora podnositelja odbacio zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih sredstava.

Iz navedenog razloga Sud je odbacio i prigovor podnositelja o povredi prava na mirno uživanje vlasništva.

Ova odluka Europskog suda predstavlja konačnu odluku u predmetu, te podnositelj više ne može više podnositi nove zahtjeve Europskom sudu glede činjenica o kojima je odlučeno ovom odlukom.

Ova odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a ista će biti prevedena na hrvatski jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP