Nove presude ESLJP - Keko protiv Hrvatske i Aleksić protiv Hrvatske

Povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupcima pred Ustavnim sudom
 

Dana 05. prosinca 2013. g. Europski sud za ljudska prava donio je dvije presude u kojima je utvrdio da je tužiteljima povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku zbog predugog trajanja postupka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

U predmetu Keko protiv Hrvatske, Europski sud je utvrdio da je tužba Ustavnom sudu bila podnesena 23. siječnja 2008, a da je odluka Ustavnog suda o toj ustavnoj tužbi dostavljena tužitelju 6. ožujka 2012. Postupak pred Ustavnim sudom je dakle trajao četiri godine i dva mjeseca, što je Europski sud ocijenio prekomjernim, te tužitelju zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku odredio pravičnu naknadu u iznosu od 2.000,00 EUR-a, kao i 847,00 EUR na ime troškova postupka.

U predmetu Aleksić protiv Hrvatske, Europski sud je utvrdio da je tužba Ustavnom sudu bila podnesena 20. ožujka 2006, a da je odluka Ustavnog suda o toj tužbi dostavljena tužitelju 10. srpnja 2009. Postupak pred Ustavnim sudom je dakle trajao tri godine i četiri mjeseca, što je Europski sud ocijenio prekomjernim. Budući da tužitelj nije tražio pravičnu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, a niti je zatražio naknadu troškova postupka, to mu Europski sud ništa nije niti dosudio s tog osnova.

Valja napomenuti da se radi o 60 i 61 presudi po redu u kojima je Europski sud utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku u postupcima pred nekim od hrvatskih sudova ili pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Obje presude su konačne te se protiv njih više ne mogu ulagati nikakvi pravni lijekovi.

Ove presude su dostupne na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a biti će prevedene na hrvatski jezik, te objavljene na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnikvlade.t-com.hr ili broj telefona 01/4878-100.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP