Nova presuda ESLJP - Omerović protiv Hrvatske

Povreda prava na pristup sudu zbog previda Vrhovnog suda
 

Dana 05. prosinca 2013. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je g. Mehmedaliji Omeroviću (prvotužitelj) i g. Sanmiru Omeroviću (drugotužitelj) povrijeđeno pravo na pristup sudu, i to zbog toga što je Vrhovni sud Republike Hrvatske pogrešno utvrdio da prvotužitelj nema pravo na podnošenje revizije Vrhovnom sudu protiv odluke Županijskog suda u Virovitici.

Vrhovni sud Republike Hrvatske odbacio je reviziju kao nedopuštenu, jer je utvrdio da ju je prvotužitelj podnio u svoje ime i kao punomoćnik drugotužitelja, a nije odvjetnik niti je uz reviziju dostavio potvrdu o položenom pravosudnom ispitu, kako to zahtjeva čl. 91a Zakona o parničnom postupku.

Europski sud je utvrdio da to nije točno, jer je prvotužitelj još u prvostupanjskom postupku dostavio u sudski spis potvrdu o tome da je od 2003. član Hrvatske odvjetničke komore, što je i Vrhovni sud Republike Hrvatske mogao lako utvrditi pukim pregledom spisa predmeta.

Na temelju takvog utvrđenja, Europski je sud zaključio da tužiteljima povrijeđeno pravo na pristup sudu protivno čl. 6. Konvencije.

Za utvrđenu povredu konvencijskih prava Sud tužiteljima je zajedno dosuđeno 5.000,00 EUR-a na ime pravične naknade i 850,00 EUR na ime troškova postupka.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a ista će biti prevedena na hrvatski jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnikvlade.t-com.hr ili broj telefona 01/4878-100.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP