Podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava – nova pravila

Dana 1. siječnja 2014. godine stupilo je na snagu izmijenjeno pravilo 47. Poslovnika Europskog suda za ljudska prava koje donosi određene promjene u odnosu na sadržaj zahtjeva koji se podnosi Europskom sudu. One se odnose u prvom redu na strožu primjenu pravila o obaveznom sadržaju zahtjeva koji se podnosi Europskom sudu i na strožu primjenu rokova za podnošenje takvog zahtjeva.

Sukladno izmijenjenom pravilu 47., Europski sud neće uzeti u razmatranje zahtjev koji ne sadrži sve obavezne podatke. Nadalje, Europski sud će smatrati da je zahtjev podnesen unutar šestomjesečnog roka samo ukoliko taj zahtjev bude sadržavao sve formalne uvjete propisane pravilom 47.

Novi obrazac zahtjeva i nove upute za podnošenje zahtjeva koje je pripremilo Tajništvo Europskog suda dostupne su na stranicama Ureda zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava - Podnošenje zahtjeva, kao i na stranicama Europskog suda za ljudska prava.


Pisane vijesti | Obavijesti