Nova presuda - Zovko protiv Hrvatske

HZZO nije oštetio tužiteljicu

Dana 23. svibnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je gđi Krunoslavi Zovko (dalje: tužiteljica), nije povrijeđeno pravo na pošteno suđenje.
 
Tužiteljica je tražila od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) da joj prizna pravo na bolovanje kao posljedicu prometne nezgode, iako je njezina liječnica primarne zdravstvene zaštite prethodno utvrdila da bolovi u vratu, na koje se tužiteljica žalila, nemaju nikakve veze sa prometnom nezgodom u kojoj je tužiteljica sudjelovala dvije godine ranije. Nakon dva provedena vještačenja, HZZO je odbio tužiteljičin zahtjev, a Upravni sud u Zagrebu je povodom njezine tužbe također utvrdio da je njezin zahtjev neosnovan.
 
Tužiteljica je prigovarala Europskom sudu da je cijeli postupak bio nepošten, smatrajući da je bila u potpunosti isključena iz postupka vještačenja, te da su vještaci HZZO-a bili pristrani, budući da su stalno zaposleni u toj instituciji.
 
Europski sud je u svojoj odluci prihvatio argumente države da su vještaci HZZO-a razmotrili sve prigovore tužiteljice vezane za njezino zdravstveno stanje, te na njih odgovorili na zadovoljavajući način. Tužiteljica je bila obaviještena o rezultatima vještačenja, te je mogla na njih i odgovoriti. Stoga je tužiteljica u dovoljnoj mjeri sudjelovala u postupku vještačenja. Sama činjenica da su vještaci zaposlenici HZZO-a, nije bila dovoljna za dovođenje u sumnju njihove nepristranosti.
 
Slijedom navedenog, Europski sud je utvrdio da je tužiteljici nije povrijeđeno pravo na pošteno suđenje. 
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem, ili ako takav zahtjev bude odbijen.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP