Nova presuda - Muić protiv Hrvatske

Zahtjev za naknadu za nezaposlene podnesen izvan roka - nema povrede prava na pristup sudu
 

Dana 30. svibnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava presudio je da Republika Hrvatska nije povrijedila pravo na pristup sudu zajamčeno čl. 6. Konvencije g. Vladimiru Muiću, jer  je podnio zahtjev za ostvarivanje naknade za nezaposlene izvan roka.
 
Podnositelj zahtjeva je prigovarao kako nije mogao učinkovito ostvariti pravo na naknadu za nezaposlene. Naime, Županijski sud u Slavonskom Brodu presudom je utvrdio kao dan prestanka radnog odnosa dan kad je Općinski sud u Novoj Gradiški donio prvostupanjsku  presudu, a što je bilo godinu ranije. Nakon presude županijskog suda podnositelj je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tražio naknadu za nezaposlene, međutim HZZ, a kasnije i Upravni sud RH njegov zahtjev su odbili, zbog proteka roka u kojem je bio dužan zatražiti naknadu. 
 
Europski sud je primijetio da su sukladno upravnosudskoj praksi, domaća tijela rok za podnošenje zahtjeva za traženje naknade računala od dana utvrđenja raskida ugovora o radu, iako je podnositelj za tu činjenicu saznao tek danom primitka drugostupanjske presude, dakle godinu dana kasnije.
 
Europski sud je utvrdio da je podnositelj zahtjev za naknadu podnio istekom tridesetodnevnog roka, čak i kada se taj rok računa od dana primitka presude županijskog suda, a ničime nije opravdao razlog propuštanja tog roka.  
 
Stoga je Europski sud presudio da podnositelj u svakom slučaju nije podnio zahtjev za naknadu za nezaposlene u zakonskom roku, te mu stoga nije povrijeđeno pravo na pristup sudu.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP