Nova pravila postupanja Europskog suda za ljudska prava u postupku pred sucem pojedincem

Od lipnja 2017. godine došlo je do određenih promjena u pogledu načina na koji Europski sud za ljudska prava donosi odluke u postupku koji se vodi pred sucem pojedince.
 
Riječ je o postupcima u kojima se zahtjevi odbacuju kao nedopušteni, i u kojima je do sada podnositelj zahtjeva pismom bio obaviješten o odluci da njegov zahtjev bude odbačen kao nedopušten, bez navođenja razloga za nedopuštenost.
 
Od lipnja 2017., umjesto pisma kojim ih se obavještava da je njihov zahtjev proglašen nedopuštenim, podnositelji zahtjeva zaprimit će odluku suca pojedinca na jednom od službenih jezika Suda, popraćenu pismom na odgovarajućem nacionalnom jeziku. U odluci, Sud će navesti na kojim osnovana je zahtjev odbačen kao nedopušten.
 
Zastupnici država potpisnica Konvencije već dulje vrijeme potiču Sud da započne s kratkim obrazloženjima odluka suca pojedinca, sukladno Briselskoj deklaraciji iz 2015. godine, kako bi stranke u postupku i njihovi zastupnici imali priliku razumjeti zbog čega nisu uspjeli sa svojih zahtjevom pred Sudom.
 
Sud je također najavio da će u pojedinim slučajevima zadržati mogućnost globalnog odbacivanja zahtjeva. primjerice kada zahtjevi sadrže brojne neutemeljene i promašene pritužbe.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP