Nova odluka- Marušić protiv Hrvatske

ESLJP nije nadležan za postupak pred Sudom časti

Dana 15. lipnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava donio je odluku kojom je odbacio zahtjev gđe Ane Marušić (dalje: tužiteljica) kao nedopušten.
 
Tužiteljica, bivša profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu tvrdila je pred Europskim sudom da postupak koji se protiv nje vodio pred Sudom časti tog fakulteta nije bio pošten. Sud časti je utvrdio da je tužiteljica, bez navođenja izvora i autorstva, doslovno prevela engleski tekst medicinskog udžbenika američkog autora i preuzela ga u svoj udžbenik, čime se ogriješila o Kodeks nastavničke etike. Sud časti joj je zbog toga izrekao javnu opomenu.
 
Europski sud je prihvatio argumente tužene Republike Hrvatske da nije nadležan ocijeniti poštenost takvog postupka, zbog toga što tužiteljica u tom postupku niti teoretski nije riskirala otkaz radnog odnosa ili makar suspenziju. Prema tome, takav postupak nije dosegnuo stupanj ozbiljnosti koji bi doveo u pitanje tužiteljičina ljudska prava.
 
Ova odluka je konačna, te protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo.
 
Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP