Nova presuda - Fergec protiv Hrvatske

Povreda prava na život zbog duljine parnice

Dana 9. svibnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je g. Nevenu Fergecu (dalje: tužitelj) povrijeđeno pravo na život zbog predugog trajanja parnice u kojoj je tražio da ga država obešteti zbog ozljeda koje mu je nanio pripadnik Hrvatske vojske. 

Tužitelj je naime 12. prosinca 1996., oko 20.30 sati, teško stradao u ugostiteljskom objektu u Sesvetama, kada je pripadnik Hrvatske vojske, gost u tom objektu, aktivirao ručnu granatu ubivši sebe i teško ranivši više drugih gostiju. Tužitelj je pokrenuo parnicu protiv države, smatrajući da ga je teško ozlijedio pripadnik Hrvatske vojske koji je u tom trenutku bio na dužnosti, i to aktiviravši ručnu granatu u vlasništvu Hrvatske vojske. 
  
Europski sud je u svojoj presudi utvrdio da je Općinski građanski sud u Zagrebu utvrdio sve relevantne činjenice na prihvatljiv način, pa tako i činjenicu da pripadnik Hrvatske vojske te zgode bio van dužnosti te da ručnu granatu, koju je aktivirao, nije prethodno zadužio u svojoj postrojbi. Parnica je, međutim, trajala prekomjerno, odnosno gotovo 16 godina. 

Europski sud je utvrdio da je prekomjernim trajanjem parnice povrijeđeno tužiteljevo pravo na život, jer država nije brzo i učinkovito utvrdila sve relevantne okolnosti u kojima je tužitelj skoro izgubio svoj život.

Za utvrđenu povredu konvencijskog prava Sud je dosudio tužitelju pravednu naknadu u iznosu od 7,830 EUR na ime nematerijalne štete, te 5,725 na ime troškova postupka.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP