Nova odluka - Komšo protiv Hrvatske

Prigovor radi povrata primljene pomoći za uzdržavanje je očito neosnovan

Europski sud za ljudska prava je 11. svibnja 2017. g. donio odluku kojom je odbacio kao očito neosnovan podnositeljičin zahtjev da je Republika Hrvatska povrijedila njezino pravo na pošteno suđenje i pravo na mirno uživanje vlasništva (članak 6. Konvencije i članak 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju). 
 
Naime, podnositeljica zahtjeva je prigovarala da su joj prava povrijeđena jer je država protiv nje pokrenula parnični postupak radi vraćanja pomoći za uzdržavanje koju je bila primila, te jer su Općinski sud u Zadru, Stalna služba u Benkovcu i Županijski sud u Zadru odlučili da mora državi vratiti primljeni iznos. Podnositeljica je morala vratiti primljenu pomoć jer je njezin suprug imao obrt u Bosni i Hercegovini. Podnositeljica o obrtu  nije obavijestila nadležni Centar za socijalnu skrb koji joj je odobrio pomoć, iako je to bila dužna učiniti.
 
Europski sud je prihvatio argumente države da je podnositeljica mogla domaćim sudovima dostaviti knjigovodstvene ili druge dokumente kojima bi dokazala svoje tvrdnje da sporni obrt nije imao nikakve prihode, ali to nije učinila. Sud je stoga odbacio podnositeljičin prigovor na temelju članka 6. Konvencije kao očito neosnovan. 
 
Europski sud je također primijetio da je podnositeljičina obveza vraćanja primljene pomoći bila rezultat njezinog vlastitog propusta da obavijesti domaća tijela da njezin suprug ima obrt,  te je stoga presuda domaćih sudova bila opravdana. Stoga je odbacio prigovor na temelju 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju kao očito neosnovan.
 
Ova odluka je konačna. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.    


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP