Nova presuda - Ž.B. protiv Hrvatske

Obustava postupka za obiteljsko nasilje dovela je do povrede prava podnositeljice - žrtve nasilja

Dana 11. srpnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je presudu kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo podnositeljice zahtjeva iz članka 8. Konvencije (pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života).
 
Podnositeljica je 2007. godine podnijela kaznenu prijavu protiv supruga zbog obiteljskog nasilja. Prvostupanjski sud osudio je podnositelja, ali su dvije prvostupanjske presude ukinute, i postupak je dva puta vraćen na ponovno suđenje. Nakon stupanja na snagu Kaznenog zakona iz 2011. godine (dalje: KZ/11), postupci su obustavljeni jer tim zakonom kazneno djela nasilničkog ponašanja u obitelji više nije bilo propisano.
 
Podnositeljica je pred Europskim sudom tvrdila da domaće vlasti nisu na odgovarajući način procesuirale osobu koja je počinila obiteljsko nasilje.
 
Europski sud je utvrdio da iako je KZ/11 godine ukinuo kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji kao samostalno kazneno djelo, nasilje prema članovima obitelji propisano je kao teži oblik nekih drugih kaznenih djela. Europski sud stoga je zaključio da je KZ/11 osigurao kontinuitet kaznenog djela nasilničkog ponašanja u obitelji iz ranije važećeg Kaznenog zakona, te da pruža odgovarajući zakonodavni okvir za kažnjavanje nasilja u obitelji.
 
Europski sud primijetio je da nadležno državno odvjetništvo nije razmotrilo prekvalifikaciju optužnice na način da supruga podnositeljice optuži za prijetnje i nanošenje tjelesne ozljede članu obitelji iz članka 117. i članka 139. KZ/11, te da je nadležni sud obustavio postupak, što je dovelo do toga da okolnosti navodnog obiteljskog nasilja prema podnositeljici nikada nisu utvrđene.
 
Podnositeljici je dosuđen iznos od 7.500 eura na ime nematerijalne štete i 115 eura na ime troškova postupka.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP