Nova presuda - T.G. protiv Hrvatske

Postupak oduzimanja oružja nije bio pošten

Dana 11. srpnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je g. T.G.-u (identitet tužitelja zaštićen je odlukom Suda, u daljnjem tekstu: tužitelj) povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u upravnom sporu u kojem je osporavao odluku policije o odbijanju produljenja dozvole za držanje oružja.

Policija je naime odbila tužitelju obnoviti dozvolu za držanje oružja, i to temeljem saznanja da tužitelj ima problema s alkoholom. Navedene informacije policija je doznala od tužiteljevih susjeda, čiji identitet nikada nije priopćen tužitelju zbog povjerljivosti tih podataka. Protiv odluke policije o oduzimanju oružja tužitelj je pokrenuo upravni spor. Tijekom tog spora, Upravni sud u Zagrebu je izvršio uvid u povjerljive dokumente, ali ih nije dao tužitelju na uvid, odbivši u konačnici njegovu tužbu.

Europski sud je smatrao da tužitelj u tom postupku nije imao realnu mogućnost osporavanja odluke policije, zbog toga što nije znao niti tko su osobe koje su s policijom razgovarale, a niti što su konkretno te osobe rekle policiji vezano za njegov problem s alkoholom. Tužitelj stoga nije znao niti od čega se konkretno brani, niti što mora dokazati pred sudom.   
  
U takvim okolnostima, Sud je presudio da tužitelj nije imao pošteno suđenje, protivno čl. 6. Konvencije.

Presuda također sadrži i izdvojeno mišljenje sutkinje Mourou-Vikström, koja smatra da je tužitelj imao pošteno suđenje te da nije došlo do povrede njegovih ljudskih prava. 

Za utvrđenu povredu konvencijskog prava Sud nije dosudio tužitelju nikakav iznos na ime naknade štete, već tek iznos od 336 EUR na ime troškova postupka.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP