Nova presuda - Oravec protiv Hrvatske

Odluka kojom je podnositelju produljen pritvor bila je zakonita, ali postupak za odlučivanje o pritvoru nije proveden u skladu s Konvencijom

Dana 11. srpnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je presudu kojom je utvrdio da Republika Hrvatska nije povrijedila pravo podnositelja zahtjeva g. Oravca iz članka 5. stavka 1. Konvencije (pravo na slobodu i sigurnost), ali je u postupku za određivanje pritvora bilo nedostataka koji su uzrokovali povredu članka 5. stavka 4. Konvencije (pravo na sudski postupak u kojem će se brzo odlučiti o zakonitosti pritvaranja).

Podnositelj zahtjeva bio je uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe opojnih droga. Podnositelju je pušten na slobodu na temelju rješenja istražnog suca. Povodom žalbe državnog odvjetnika izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Osijeku je ukinulo rješenje kojim je podnositelj pušten na slobodu. Podnositelj je u lipnju 2011. godine produljen pritvor. 

Podnositelj je prigovarao da je odluka o produljenju pritvora iz lipnja 2011. godine bila nezakonita jer u odluci nije određen rok na koji je pritvor određen. Također, naveo je kako mu nije dostavljena žalba državnog odvjetnika protiv rješenja o određivanju pritvora, niti je pozvan na sjednicu izvanraspravnog vijeća na kojem se odlučivalo o žalbi protiv rješenja kojim je ukinut pritvor. 

Europski sud je utvrdio je da je odluka kojom je podnositelju produljen pritvor bila zakonita jer je mjerodavno domaće pravo jasno ograničavalo maksimalno trajanje pritvora tijekom istrage na vrijeme od 6 mjeseci. 

S druge strane, Europski sud je utvrdio da prilikom odlučivanja o produljenju pritvora protiv podnositelja nisu ispunjena procesna jamstva iz članka 5. stavka 4. Konvencije jer podnositelju nije bila dostavljena žalba državnog odvjetnika, niti je obaviješten ili pozvan na sjednicu izvanraspravnog vijeća koje je odlučivalo o njegovom predmetu. Posljedično, podnositelj nije imao priliku iznijeti svoje argumente vezane za produljenje pritvora. 

Europski sud podnositelju je dosudio iznos od 500 eura na ime nematerijalne štete i 2.800 eura na ime troškova postupka.


Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP