Nova presuda - Samardžić protiv Hrvatske

Odluka Vrhovnog suda nije bila nepoštena

Dana 20. srpnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da g. Miroslavu Samardžiću (dalje: tužitelj) nije povrijeđeno pravo na pošteno suđenje.
 
Naime, tužitelj je pred Općinskim sudom u Puli vodio parnicu protiv svog bivšeg poslodavca radi naknade štete. Parnicu je izgubio, nakon što je Županijski sud odbio njegovu žalbu na prvostupanjsku presudu. Protiv navedene presude tužitelj je podnio reviziju Vrhovnom sudu, koju je taj sud odbacio kao nedopuštenu.
 
Tužitelj je Europskom sudu tvrdio da je Vrhovni sud pogrešno odbacio njegovu reviziju, jer je temeljem izričite odredbe Zakona o parničnom postupku (čl. 373.a) imao pravo na izjavljivanje revizije protiv drugostupanjske presude.
 
Europski sud je utvrdio da je Vrhovni sud jasno i temeljito obrazložio zbog čega tužitelj nije imao pravo na izjavljivanje revizije temeljem čl. 373.a Zakona o parničnom postupku, zbog čega Europski sud nije imao razloga sumnjati u arbitrarnost te odluke. Osim toga, takva odluka Vrhovnog suda bila je i u skladu s njegovom dotadašnjom sudskom praksom.
 
Zbog toga je Europski sud utvrdio da odluka o odbačaju revizije nije povrijedila tužiteljevo pravo na pošteno suđenje.
 
Ova presuda je konačna, jer protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP