Nova presuda - V.D. (2) protiv Hrvatske

Domaća tijela provela su učinkovitu istragu navoda o policijskom zlostavljanju

Dana 15. studenog 2018. godine Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) donio je presudu u predmetu V.D. (2) protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio kako podnositelju nisu povrijeđena prava iz čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prva i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) te da je Hrvatska provela učinkovitu istragu povodom navoda podnositelja da je bi zlostavljan od strane policije. Sukladno odluci Suda, istraga je bila promptna, neovisna i detaljna.

U ovom predmetu Sud je razmotrio učinkovitost novootvorene istrage koju su nadležna tijela otvorila nakon presude Suda od 8. studenog 2011. godine u kojoj presudi (V.D. protiv Hrvatske) je Sud utvrdio kako nadležna tijela nisu provela učinkovitu istragu podnositeljevih navoda da je bio zlostavljan od strane policije, što je suprotno procesnoj obvezi koju država ima na temelju čl. 3. Konvencije.

U pogledu nove istrage koja je otvorena 2013. godine, Sud je naveo kako je ona bila nezavisna s obzirom da ju je vodilo nadležno državno odvjetništvo, dakle tijelo koje je i hijerarhijski i institucionalno nezavisno od policije koju je podnositelj prijavio za kršenje njegovih ljudskih prava. Nadležno državno odvjetništvo vodilo je istragu i provelo sve relevantne radnje ne oslanjajući se samo na podatke koje je dostavila policija, dakle tužena strana. Nadalje, nadležno državno odvjetništvo poduzelo je istražne radnje koje su bile adekvatne i učinkovite te koje su mogle dovesti do razjašnjenja situacije i utvrđenja odgovornosti.

Zaključno, Sud je naglasio kako su podnositelj i njegova odvjetnica bili informirani o istrazi te su imali pristup svim relevantnim dokumentima istrage, što je u potpunosti u skladu sa proceduralnom obvezom države na temelju čl. 3. Konvencije. U konačnici, podnositelj i njegova odvjetnica su od nadležnog tijela dobili obrazloženu odluku, koja je temeljena na pažljivom preispitivanju svih raspoloživih dokaza i utvrđenih činjenica tijekom istrage.

Ova presuda još nije konačna. Postat će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP