Nova odluka - Bjelik protiv Hrvatske

Nerazmatranje odgovora na reviziju ne predstavlja značajnu štetu za podnositelja

Dana 15. studenog 2018. g. Europski sud za ljudska prava donio je odluku kojom je odbacio zahtjev (tužbu) podnositeljice zahtjeva gđe Bjelik i ostalih, kao nedopušten, jer podnositelji nisu pretrpjeli značajnu štetu time što VSRH odlučujući o reviziji, nije uzeo u obzir njihov odgovor na reviziju.  
 
Naime, podnositelji zahtjeva su pred Općinskim sudom u Osijeku vodili radni spor radi isplate iznosa otpremnine njihova prednika. Protiv pravomoćne presude kojom je prihvaćen njihov tužbeni zahtjev i naloženo im je isplatiti otpremninu, tuženik je podnio reviziju, a podnositelji su podnijeli odgovor na reviziju. Međutim, VSRH je preinačio presudu u korist tuženika, a u obrazloženju presude je naveo kako odgovor na reviziju nije podnesen.
 
Podnositelji zahtjeva su prigovorili da im je takvim postupanjem povrijeđeno pravo na pošteno suđenje.
 
Europski sud je jasno naveo da je zadaća VSRH-a prije svega osiguranje jedinstvene primjene zakona kao najvišeg suda u državi, a da se pritom različita gledišta stranaka ne mogu smatrati odlučujućim za pitanja o kojima taj sud treba riješiti. Prihvatio je argumentaciju tužene države da su stranke tijekom prvo i drugostupanjskog postupka opširno raspravljale o primjeni prava, a da njihovi podnesci upućeni VSRH-u (revizija i odgovor na reviziju) nisu sadržavali nikakve nove argumente koje u svojoj biti nisu već bili izneseni pred nižim sudovima.
 
Imajući u vidu da je VSRH pred sobom imao cjelokupan spis predmeta, a time ujedno i podnositeljeve tvrdnje koje se odnose na bit spora, Europski sud nije smatrao da bi odgovor na reviziju mogao biti od utjecaja na odluku VSRH-a. U takvim okolnostima, činjenica da VSRH nije uzeo u obzir njihov odgovor na reviziju, nije podnositeljima predstavljala „značajnu štetu“.
 
S obzirom da je ovaj predmet bio propisno razmotren i pred Ustavnim sudom, te da interesi poštivanja ljudskih prava nisu tražili dodatno ispitivanje predmeta pred Europskim sudom, valjalo je zahtjev odbaciti kao nedopušten u smislu čl. 35. stavka 3. točke (b) Konvencije.
 
Ova odluka o nedopuštenosti zahtjeva je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (https://uredzastupnika.gov.hr) u rubrici Sudska praksa.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte Ureda ured@zastupnik-esljp.hr  ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP