Nova presuda - Ulemek protiv Hrvatske

Slika /slike/ulemek.jpg

Utvrđeno ponižavajuće postupanje prema zatvoreniku zbog neodgovarajućih uvjeta smještaja u Zatvoru u Zagrebu, dok takva povreda nije utvrđena za Kaznionicu u Glini 

Europski sud za ljudska prava je 31. listopada 2019. g. objavio presudu kojom je utvrdio da su neodgovarajući uvjeti smještaja g. Ulemeka u Zatvoru u Zagrebu dosegli razinu ponižavajućeg postupanja prema njemu, dok to nije bio slučaj u Kaznionici u Glini.

Navedeno stoga što g. Ulemek u određenim razdobljima izdržavanja kazne zatvora imao na raspolaganju manje od 3 m2 osobnog prostora, te stoga što su Ustavni sud, Pučki pravobranitelj i Europski odbor za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u svojim izvješćima izrazili zabrinutost o uvjetima smještaja u zatvoru u Zagrebu.  

Ujedno, Europski sud je utvrdio da u Republici Hrvatskoj postoje učinkovita preventivna i kompenzacijska pravna sredstva za ispitivanje prigovora o neodgovarajućim zatvorskim uvjetima, sukladno čl.13. Konvencije.

Ostale prigovore podnositelja zbog navodne povrede prava na pošteno suđenje (čl.6. Konvencije) i prava na obiteljski život (čl.8. Konvencije) Europski sud je odbacio kao neosnovane.   
 
Za utvrđenu povredu Sud je podnositelju dosudio iznos od 1.000,00 eura na ime neimovinske štete. 

Ova presuda još nije konačna. Postat će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100. 
 

Pisane vijesti