Nova odluka - Mirenić-Huzjak i Jerković protiv Hrvatske

Slika /slike/shutterstock_121068853.jpg

Zahtjev podnositeljica da im je uskraćeno pravo na pristup sudu je nedopušten

Europski sud za ljudska prava je 31. listopada 2019. objavio odluku koju je donio dana 24. rujna 2019. kojom je zahtjev podnositeljica gđe Mirenić-Huzjak i gđe Jerković proglasio nedopuštenim na temelju čl. 35. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija). 

Naime, podnositeljice su prigovarale da im je uskraćeno pravo na pristup sudu jer je njihova tužba radi utvrđenja vlasništva i predaje u posjed odbačena kao nepravovremena u žalbenom postupku pred Županijskim sudom u Velikoj Gorici. Nakon što su podnositeljice protiv tog rješenja Vrhovnom sudu podnijele „izvanrednu reviziju“, ona je isto tako odbačena kao nedopuštena jer podnositeljice nisu izložile razloge zbog kojih smatraju da je postavljeno pravno pitanje važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

U odnosu na odbačaj revizije, Europski sud je utvrdio da odluka Vrhovnog suda ne predstavlja pretjerani formalizam jer nije neopravdano ograničila pravo podnositeljica na pristup tom sudu. Naime, podnositeljice su reviziju podnijele izričito kao „izvanrednu“, no nisu prigovarale da je odluka Županijskog suda u suprotnosti sa sudskom praksom Vrhovnog suda ili da su drugi županijski sudovi presudili drugačije u sličnim predmetima, te nisu na niti jedan drugi način ukazale na neusklađenu sudsku praksu. 

U pogledu odbačaja tužbe u žalbenom postupku, Europski sud je utvrdio da podnositeljice nisu iscrpile sva raspoloživa pravna sredstva. Konkretno, Sud je zaključio kako izvanredna revizija, u okolnostima ovog predmeta, ne predstavlja učinkovito pravno sredstvo jer ne može razriješiti pitanje povrede prava na pristup sudu. Stoga su podnositeljice prije obraćanja Europskom sudu bile dužne podnijeti ustavnu tužbu protiv odluke Županijskog suda o odbačaju njihove tužbe. 

Podnositeljice su u kasnijem stadiju postupka istaknule dodatne prigovore da odluka Vrhovnog suda nije bila dovoljno obrazložena, te da je pred Županijskim sudom povrijeđeno načelo kontradiktornosti postupka. U pogledu navedenog, Sud je utvrdio da je odluka Vrhovnog suda bila dovoljno obrazložena, dok je prigovor o povredi kontradiktornosti postupka odbio iz razloga što podnositeljice nisu ni u odnosu na taj prigovor podnijele ustavnu tužbu Ustavnom sudu. 

Ova odluka je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 

Pisane vijesti