Studijski posjet predstavnika Armenije Uredu zastupnika RH pred ESLJP

Slika /slike/armenija.jpg
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je 24. i 25. listopada 2019. godine bio domaćin studijskoj posjeti delegacije Republike Armenije. Posjeta je organizirana u sklopu projekta pod nazivom „Potpora reformi kaznenog pravosuđa i harmonizacija primjene europskih standarda“ kojeg u Republici Armeniji provodi Vijeće Europe a financira Europska unija. 

U okviru posjete, Ured zastupnika podijelio je s kolegama svoja znanja i iskustva u pogledu ustrojstva, organizacije rada, nadležnosti i aktivnosti Ureda. Predstavljene su aktivnosti Ureda u pripremi zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, rad Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava i uloga Ureda u koordinaciji izvršenja presuda i odluka u Republici Hrvatskoj. Članovima delegacije  predstavljene su i aktivnosti koje Ured poduzima sa ciljem jačanja znanja o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na nacionalnoj razini.  Pored toga održani su sastanci s predstavnicima Ustavnog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa na kojem su bili predstavljeni načini izvršavanja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava te prikazani primjeri dobre prakse u postupcima izvršenja.Pisane vijesti