Nova presuda - Udovičić protiv Hrvatske

Povreda prava na poštivanje osobnog i obiteljskog života uslijed dugogodišnje izloženosti prekomjernoj buci
 

Dana 24. travnja 2014. g. Europski sud za ljudska prava objavio je presudu u predmetu Udovičić protiv Hrvatske u kojoj je utvrđena povreda prava podnositeljice zahtjeva na poštivanje privatnog i obiteljskog života, zbog duge izloženosti prekomjernoj buci iz poslovnih prostorija smještenih u prizemlju kuće u kojoj živi.

Europski sud za ljudska prava zaključio je kako nadležna domaća upravna i sudbena tijela nisu na prikladan način odgovorila na niz prigovora koje je podnositeljica zahtjeva iznosila tijekom desetogodišnjeg razdoblja od dana otvaranja kafića i trgovine u poslovnom prostoru ispod njenog stana do pokretanja postupka pred Europskim sudom.

Zbog povrede prava na poštivanje osobnog i obiteljskog života, Europski sud je podnositeljici dosudio iznos od 7.500,00 EUR na ime nematerijalne štete i 7.249,00 EUR na ime troškova domaćih postupaka i postupka pred Sudom. Sud je odbio zahtjev podnositeljice za naknadu navodne materijalne štete u iznosu 299,78 EUR.

Presuda nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od stranaka u postupku u roku od tri mjeseca od dana donošenja presude ne podnese zahtjev za preispitivanje predmeta pred Velikim vijećem Europskog suda. Nakon konačnosti presude slijedi postupak njenog izvršenja pod nadzorom Odbora ministara Vijeća Europe.

Izvornik presude na engleskom jeziku dostupan je na web stranici Europskog suda za ljudska prava (www.echr.coe.int). Nakon što bude prevedena na hrvatski jezik, prijevod presude biti će objavljen na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili na broj telefona 01/4878-100.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP