Nova presuda - Tadić protiv Hrvatske

Povreda prava na učinkovitu istragu navoda o policijskom zlostavljanju 

Europski sud za ljudska prava je 23. studenog 2017. g. donio presudu kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo podnositelja g. Ivice Tadića na učinkovitu istragu navoda o policijskom zlostavljanju (povreda članka 3. u postupovnom aspektu) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija).
 
Podnositelj je tijekom uhićenja krajem 2012. pretrpio tešku tjelesnu ozljedu (prijelom ramena). Policija ga je isti dan odvela u bolnicu na liječnički obradu gdje je liječniku rekao da je ozljeda nastala uslijed pada. Policija je odmah provela internu policijsku istragu, ispitala policijske službenike i utvrdila da su oni zakonito i opravdano upotrijebili sredstava prisile. Policija je o tome obavijestila Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Podnositelj je 17 mjeseci kasnije podnio kaznenu prijavu protiv policijskih službenika radi zlostavljanja.      Državno odvjetništvo je pribavilo izvješća policijskih službenika i slijedećih 10-ak mjeseci pokušavalo kontaktirati podnositelja radi ispitivanja. U tom razdoblju nije poduzimalo druge radnje.
 
Obzirom da se interna policijska istraga svela na ispitivanje policijskih službenika, a podnositelju nije dostavljeno izvješće o istrazi, Europski sud je zaključio da je ista nije zadovoljila zahtjeve članka 3. Konvencije. Niti postupanje nadležnog državnog odvjetništva nije bilo u skladu sa zahtjevima članka 3. Konvencije stoga što državno odvjetništvo nije poduzelo nikakve radnje radi provjere policijskog izvješća niti je nakon podnesene kaznene prijave dulje vrijeme poduzimalo radnje radi utvrđenja uzroka podnositeljeve ozljede. Europski sud je naglasio da se dulje nepostupanje povodom kaznene prijave ne može opravdati nemogućnošću kontaktiranja podnositelja, ovo tim više jer je on imao odvjetnicu. Stoga je zaključio da je podnositelju povrijeđeno pravo na učinkovitu istragu navoda o policijskom zlostavljanju (povreda čl. 3. Konvencije u postupovnom aspektu).
 
Europski sud je zaključio da nema dokaza da je podnositelj bio zlostavljan od strane policije (nema povrede čl. 3. Konvencije u supstantivnom aspektu). Dva svjedoka su posvjedočila da je podnositelj pao, a podnositelj nakon ozljede o tome iznosio suprotstavljene tvrdnje.
 
Sud je podnositelju dosudio iznos od 5.000,00 eura na ime neimovinske štete, kao i troškove postupka u iznosu od 2.000,00 eura.  
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.    

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP