Nova presuda - Grba protiv Hrvatske

Povreda prava na pošteno suđenje u kaznenom postupku zbog krivotvorenja novca

Europski sud za ljudska prava je 23. studenog 2017. g. donio presudu kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo podnositelja g. Zorana Grbe na pošteno suđenje zajamčeno člancima 6. i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) u vezi kaznenog postupka zbog krivotvorenja novca.
 
Europski sud je utvrdio povredu podnositeljevog prava na poštivanje privatnog života i dopisivanja (čl. 8. Konvencije) zato što istražni sudac Županijskog suda u Puli nije obrazložio rješenja kojim je odobrio, između ostalog, snimanja podnositeljevih telefonskih razgovora s drugim osobama koje se sumnjičilo za krivotvorenje novca i praćenja i snimanja osoba.
 
Podnositelj je pred Sudom također prigovarao da mu je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje jer je smatrao da su ga prikriveni istražitelji poticali na počinjenje kaznenog djela krivotvorenja novca.
 
Sud je utvrdio da prvi put kada je podnositelj prikrivenom istražitelju prodao krivotvorenu novčanicu (od 4 prodaje) nije bilo nedozvoljenog poticanja nego je prodaja bila rezultat podnositeljevog svojevoljnog ponašanja. Međutim, Sud je dalje utvrdio da nema jasnih dokaza o tome na čiju inicijativu su se odvili daljnji susreti podnositelja s prikrivenim istražiteljima i prodaja krivotvorenih novčanica, a da istražni sudac nije dostatno obrazložio produljenje posebne mjere uporabe prikrivenog istražitelja i simuliranog otkupa predmeta. Osim toga, u relevantnom razdoblju nije bilo indikacija da je podnositelj krivotvorine prodavao i nekom drugom osim prikrivenih istražitelja. Sud je zaključio da ne može s dovoljnim stupnjem sigurnosti utvrditi je li podnositelj bio žrtva poticanja.
 
Sud je stoga ključnim smatrao domaći postupak u kojem su ispitani podnositeljevi prigovori o poticanju i način na koji je prigovori ispitani. Utvrdio je da Vrhovni sud Republike Hrvatske i Županijski sud u Puli nisu dovoljno detaljno analizirali niti obrazložili odluku o podnositeljevom prigovoru da je u naredne tri prodaje krivotvorina bilo nedozvoljenog poticanja.  
 
Stoga je utvrdio povredu članka 6. Konvencije jer domaći sudovi nisu ispunili obvezu učinkovitog preispitivanja podnositeljevog prigovora.  
 
Sud je podnositelju dosudio iznos od 1.500,00 eura na ime neimovinske štete, kao i troškove postupka u iznosu od 6.800,00 eura.  
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.    

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP