Nova presuda - S.M. protiv Hrvatske

Država nije učinkovito istražila tvrdnje o prisiljavanju na prostituciju

Europski sud za ljudska prava (dalje u tekstu: Sud) dana 19. srpnja 2018 g. je u predmetu S.M. protiv Hrvatske presudio je da Republika Hrvatska nije provela učinkovitu istragu podnositeljičinih navoda o trgovini ljudima i iskorištavanju za prostituciju (čl. 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).
 
Podnositeljica zahtjeva je podnijela kaznenu prijavu tvrdeći da ju je izvjesni T.M. tijekom ljeta  2011. i u rujnu 2011. fizički i psihološki prisiljavao na prostituciju. Državno odvjetništvo je T.M.-a optužilo da je podnositeljicu prisilio na prostituciju čime je počinio kazneno djelo podvođenja u njegovom kvalificiranom obliku. T.M. je oslobođen optužbi zbog nedostatka dokaza.
 
Podnositeljica je pred Sudom prigovarala da Hrvatska nema odgovarajući zakonodavni okvir za zabranu ropstva i prisilnog rada (čl. 4. Konvencije), da joj nije pružena odgovarajuća pomoć i potpora u vezi straha i pritiska koji je osjećala dok je u kaznenom postupku svjedočila protiv T.M.-a, te da država nije ispunila svoju postupovnu obvezu na temelju Konvencije zbog načina na koji su domaća tijela primijenila propise u njezinom predmetu.
 
U odnosu na prikladnost zakonodavnog okvira i pružanje pomoći i potpore podnositeljici, Sud je presudio da je hrvatski zakonodavni okvir o trgovini ljudima i iskorištavanju za prostituciju prikladan te da je  podnositeljici bila pružena pomoć i potpora. Stoga je odbio prva dva podnositeljičina prigovora.
 
U odnosu na neispunjavanje postupovne obveze države, Sud je utvrdio da su policija i državno odvjetništvo brzo reagirali, proveli pretragu i saslušali podnositeljicu te je u kaznenom postupku ispitana podnositeljičina prijateljica. Međutim, primijetio je da ipak nije poduzet niz drugih koraka i stoga je utvrdio povredu čl. 4. Konvencije. U kaznenom postupku nije bila ispitana majka podnositeljičine prijateljice niti njezin partner, nisu pronađeni klijenti podnositeljice zahtjeva, niti ispitan njezin stanodavac i susjedi. Sud je također uputio na niz okolnosti koje nisu bile dostatno istražene, a koje su bile relevantne za ocjenu je li T.M. prisilio podnositeljicu na prostituciju (npr. T.M-ove prijetnje, različiti oblici prisile, činjenica da je kod T.M.-a pronađeno oružje i podnositeljičina ekonomska ovisnost o njemu).
 
Sud je podnositeljici dosudio iznos od 5.000,00 eura na ime neimovinske štete.   
 
Ova presuda još nije konačna. Postat će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100. 

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP