Četiri nove odluke protiv Hrvatske

ESLJP donio četiri odluke u korist Republike Hrvatske

Dana 19. srpnja 2018. g. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je tri odluke u nedopuštenosti tužbi koje su hrvatski građani donijeli protiv odluka hrvatskih sudova i tijela, te jednu odluku kojom je odlučio o brisanju predmeta s liste predmeta Europskog suda.
 
U predmetu Jurić protiv Republike Hrvatske, Europski je sud utvrdio da podnositeljica nije podnijela reviziju Vrhovnom sudu protiv presude Županijskog suda u Zagrebu kojom joj nije priznato pravo na otkup stana na kojem je imala stanarsko pravo, a zbog koje je podnijela tužbu Europskom sudu tvrdeći da joj je povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na poštivanje doma. Zbog toga, Europski sud je zaključio da podnositeljica nije iscrpila sva dopuštena pravna sredstva prije obraćanja Europskom sudu, kako to traži čl. 35. Konvencije, te je njezinu tužbu odbacio kao nedopuštenu.
 
U predmetu D.K. protiv Republike Hrvatske, tužiteljica je podnijela tužbu Europskom sudu u kojoj je tvrdila da nije provedena učinkovita istraga povodom njezine kaznene prijave u kojoj je optužila više policijskih službenika za zlostavljanje. Europski je sud utvrdio da je u međuvremenu Ustavni sud Republike Hrvatske donio odluku kojom je utvrdio da u njezinom slučaju nije provedena učinkovita istraga, te da je povodom te odluke istraga ponovno otvorena. Europski sud je stoga zaključio da je podnositeljičina tužba preuranjena te ju je kao takvu i odbacio.
 
U predmetu Prgić protiv Republike Hrvatske tužitelj je tvrdio da u kaznenom postupku koji se protiv njega vodio nije bio pozvan na sjednicu vijeća drugostupanjskog suda koji je odlučivao o njegovoj žalbi na prvostupanjsku presudu, kako to traži čl. 6. Konvencije. Europski sud je utvrdio da je Vrhovni sud naknadno ukinuo odluku drugostupanjskog suda donesenu temeljem rasprave na koju nije bio pozvan tužitelj te da je kazneni postupak još uvijek u tijeku, zbog čega je zaključio da je tužiteljeva tužba preuranjena.
 
Konačno, u predmetu Capan protiv Republike Hrvatske, tužitelj je prigovorio Europskom sudu da mu je ured državne uprave na pogrešan način obračunao naknadu za prenamjenu zemljišta, zbog čega mu je povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva. Europski sud je utvrdio da je sporna odluka Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji u međuvremenu stavljena van snage, te da se podnositelj nije žalio protiv nove odluke o naknadi za prenamijenjeno zemljište, kao i da je novoodređeni iznos naknade platio. U takvim okolnostima, Europski sud je utvrdio da je predmet riješen, te ga je izbrisao sa svoje liste predmeta.
 
Ove odluke su konačne te su dostupne na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik bit će dostupne na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP