Nova presuda - Mateljan protiv Hrvatske

povreda prava na dom podnositeljice

Dana 12. srpnja 2018. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo na dom podnositeljici zahtjeva, gđi. G. Mateljan, zajamčen člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
 
Prvostupanjsko upravno tijelo je u prosincu 1999. naložilo podnositeljici da stan u Gajevoj ulici u Splitu, preda na raspolaganje RF MIORH uz obrazloženje da je drugi stan u Splitu, koji je dobio njen suprug, bio odgovarajući za njega, podnositeljicu i njihovo dvoje djece. Navedeno rješenje je postalo pravomoćno i izvršno u ožujku 2000. godine. Stoga je Europski sud smatrao da je u relevantno vrijeme, stan u Gajevoj ulici bio dom podnositeljice u smislu članka 8. Konvencije, te da je sukladno sudskoj praksi (npr. Orlić protiv Hrvatske, § 56, 21. lipnja 2011.), odluka nadležnog upravnog tijela predstavljala miješanje u njeno pravo na poštivanje doma.
 
Europski sud je istaknuo da razmjernost miješanja u pravo na dom ovisi o relevantnim okolnostima slučaja koje su postojale u vrijeme miješanja, pa stoga nije mogao zanemariti činjenicu da je podnositeljica tijekom vođenja postupka radi iseljenja, bila u postupku razvoda braka, te da su joj se potrebe stanovanja izmijenile. Imajući u vidu da domaća tijela nisu uzela u obzir te promijenjene okolnosti, Sud je smatrao da test razmjernosti nije proveden u skladu sa njegovom sudskom praksom. Prema tome, utvrdio je povredu čl. 8. Konvencije, te je dosudio podnositeljici pravičnu novčanu naknadu u iznosu od 1.500,00 EUR.
 
Ova presuda je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP