Nova presuda - Obajdin protiv Hrvatska

Nema povreda prava na život - država je poduzela sve odgovarajuće i moguće korake u istrazi teškog ubojstva

Dana 4. srpnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je presudu kojom je utvrdio da Republika Hrvatska nije povrijedila pravo na život podnositeljima Josipu i Pavi Obajdinu, jer je u potpunosti istražila sve okolnosti ubojstva njihovih bliskih rođakinja G.O. i M.V, koje se dogodilo u okolici Veljuna u kolovozu 1995 godine nakon VRA „Oluja“.
 
Naime, 8. kolovoza 1995. godine baka i majka I podnositelja, odnosno žena i punica II podnositelja zahtjeva ubijene su u svojoj kući u Veljunu koji je do tada bio na okupiranom području tzv. „SAO Krajine“.
 
U veljači 2002. policija je započela s istragom tog događaja ispitivanjem svjedoka koji je naveo kako su dvije žene ubijene u svojoj kući u Veljunu od strane pripadnika hrvatske vojske. U vrijeme događaja u kući se nalazio i I podnositelj koji je tada imao 10 godina, međutim nije neposredno svjedočio događaju. Počinitelji do danas nisu otkriveni iako je policija poduzela sve moguće korake u otkrivanju istih.
 
Sud je u presudi dio zahtjeva podnositelja proglasio nedopuštenim, odnosno utvrdio je kako je zahtjev koji se odnosi na navodnu neučinkovitost istrage u razdoblju do listopada 2012. godine podnesen izvan rok od 6 mjeseci, što je protivno čl. 35 Konvencije. Naime, Sud je utvrdio da su podnositelji u tom razdoblju morali postati svjesni njezine neučinkovitosti prije 2. svibnja 2013. godine kada su podnijeli zahtjev Sudu budući da je istraga u predmetnom razdoblju imala brojne zastoje.
 
U odnosu na istragu nakon listopada 2012. godine, Sud je naveo kako su nadležna državna tijela intenzivirala istragu teškog ubojstva rođakinja podnositelja zahtjeva te kako su poduzela sve razumne i dostupne korake u utvrđivanju počinitelja. Policija je ispitala sve poznate i dostupne svjedoke (civilne i vojne), nadležno državno odvjetništvo prikupilo je podatke o svim vojnim jedinicama koje su se u kritično vrijeme nalazile na području Veljuna, identificirali njihove zapovjednike i neke od pripadnika, ispitali većinu njih no nisu otkrili počinitelje. Unatoč tome, iako je rezultat izostao, sredstva koje su tijela kaznenog progona poduzela u ovom slučaju nisu bila neodgovarajuća, te su stoga odgovarala konvencijskim standardima. 
 
Zbog svega navedenog nije došlo do povrede prava na život, u smislu čl. 2. Konvencije.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP