Nova presuda - Malagić protiv Hrvatske

Slika /slike/jureša i šare.jpg

Nema povrede čl. 8. Konvencije jer je država poduzela sve potrebne mjere da zaštiti tjelesni integritet podnositeljice zahtjeva

Dana 17. studenoga 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je presudu u predmetu Malagić protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da podnositeljici nije povrijeđeno pravo na privatan život, zajamčeno čl. 8. Konvencije.
 
Podnositeljica je tijekom 2012. godine podnijela dvije prijave protiv svog supruga zbog nasilja u obitelji. Početkom 2013. podnositeljica je podnijela kaznenu prijavu protiv supruga radi kaznenih djela prijetnje i silovanja, a nakon toga i čitav niz prijava zbog uznemiravanja protiv sada bivšeg supruga. Pred Europskim sudom je prigovarala da domaće vlasti njoj i njezinoj djeci nisu pružile odgovarajuću zaštitu od njenog nasilnog bivšeg supruga.
 
Europski sud je prigovor podnositeljice odlučio ispitati kroz aspekt prava na njezin privatan život kojim se štiti tjelesni i psihički integritet osobe. U tom kontekstu, država ima pozitivnu obvezu uspostaviti i primijeniti učinkovit sustav za kažnjavanje svih oblika obiteljskog nasilja.
 
Primjenjujući ovo načelno stajalište na konkretan predmet, Europski sud je najprije naveo da je Hrvatska uspostavila odgovarajući pravni okvir za kažnjavanje počinitelja nasilja te za osiguranje pomoći žrtvama obiteljskog nasilja. Nadalje, primijetio je da su nadležne vlasti poduzele konkretne mjere protiv supruga podnositeljice zahtjeva odmah po saznanju o prirodi i težini optužba protiv njega. Konkretno, protiv supruga je pokrenut kazneni postupak, određen mu je istražni zatvor koji je trajao jedanaest mjeseci, a koji je zatim zamijenjen mjerom opreza – zabranom prilaska podnositeljici s ciljem zaštite podnositeljice i njezine djece. Ta mjera je trajala daljnje dvije i pol godine. Nadležni sudovi su u tom razdoblju redovito preispitivali postoji li i dalje opasnost za sigurnost podnositeljice zahtjeva pri čemu su uzeli u obzir konkretne okolnosti slučaja i opasnost od potencijalne buduće eskalacije nasilja. Končano, budući da je suprug podnositeljice bio u istražnom zatvoru i pod mjerom opreza gotovo tri i pol godine, te da niti jednom nije prekršio zabranu prilaska podnositeljici, Europski sud je smatrao da odluka domaćih sudova da ukinu tu mjeru opreza nije bila nerazumna ili očigledno neproporcionalna okolnostima slučaja.
 
Ova presuda još nije konačna. Postat će konačna ako niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana njezine objave ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/6444 600. 

Pisane vijesti