Analiza presude - Mesić protiv Hrvatske

Slika /slike/analize općenito.jpg

Miješanje u pravo podnositelja zahtjeva na slobodu izražavanja bilo je „nužno u demokratskom društvu“ radi zaštite ugleda druge osobe koja je odvjetnik i izbjegavanja „obeshrabrujućeg učinka“ na profesionalne dužnosti odvjetnika

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Mesić protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud utvrdio da domaći sudovi nalaganjem podnositelju zahtjeva da drugoj osobi naknadi štetu zbog povrede časti i ugleda nisu povrijedili njegovo pravo na slobodu izražavanja. Naime, Europski sud smatrao je da je takvo miješanje u pravo podnositelja zahtjeva bilo "nužno u demokratskom društvu" radi zaštite ugleda druge osobe.

Pisane vijesti