Objava akcijskih planova

Slika /slike/image_gallery.jpg

Izvršenje presuda Grbac protiv Hrvatske i Trajektna luka Split d.d. protiv Hrvatske 

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Grbac protiv Hrvatske (broj zahtjeva 64795/19) i Trajektna luka Split d.d. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 23472/15). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 

Pisane vijesti