Nova presuda - Jureša protiv Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske nije podnositeljici povrijedio pravo na pristup sudu odbačajem revizije zbog vrijednosti predmeta spora

Europski sud za ljudska prava je dana 22. svibnja 2018. godine, donio presudu u predmetu Jureša protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da podnositeljici nije povrijeđeno pravo na pristup sudu.
 
Podnositeljica je podnijela reviziju protiv presude kojom je njezin bratić proglašen suvlasnikom nekretnine koju je podnositeljica naslijedila od svog pokojnog oca. Vrhovni sud je odbacio reviziju kao nedopuštenu jer vrijednost predmeta spora nije prelazila 100.000,00 kuna. Naime, Vrhovni sud je utvrdio kako je u konkretnom predmetu tužitelj istaknuo dva zahtjeva (na utvrđenje prava vlasništva i na izdavanje tabularne isprave) pa je vrijednost predmeta spora od 110.000,00 kn koju je naznačila podnositeljica, trebalo podijeliti s dva. Tako dobiveni iznos svakog pojedinog zahtjeva nije prelazio 100.000,00 kn.
 
Pozivajući se na članak 6. stavak 1. Konvencije, podnositeljica je prigovorila da joj je uskraćeno pravo na pristup Vrhovnom sudu.
 
Europski sud je utvrdio da je Vrhovni sud u trenutku kada je podnositeljica podnijela reviziju, u studenom 2009., zahtjev na utvrđenje prava vlasništva i na izdavanje tabularne isprave razmatrao kao jedan zahtjev. Međutim, od veljače 2010. Vrhovni je sud promijenio svoju praksu i počeo razmatrati navedeni zahtjev kao dva odvojena zahtjeva. Dakle, rješenje Vrhovnog suda od dana 27. svibnja 2010. godine kojim je odbačena podnositeljičina revizija kao nedopuštena, predstavlja promjenu sudske prakse, a ne različito tumačenje zakona koje može stvoriti pravnu nesigurnost. Europski sud je naglasio da domaći sudovi mogu mijenjati svoju praksu, kada to nije proizvoljno ili očigledno nerazumno, osobito u državama poput Hrvatske gdje sudovi nisu vezani presedanima. Slijedom navedenoga, nema povrede prava na pristup sudu.
 
Ova presuda još nije konačna. Postat će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP