Nova presuda - Bikić protiv Hrvatske

Odbijanjem zahtjeva za kupnju stana u društvenom vlasništvu
podnositeljici nije povrijeđeno pravo vlasništva

Europski sud za ljudska prava je dne 29.05.2018., donio presudu (4 glasa za i 3 protiv) u predmetu Bikić protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da podnositeljici nije povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva.
 
Podnositeljica zahtjeva koristila je stan u Zagrebu koji joj je poslodavac dodijelio na temelju Odluke o korištenju stana. Navedenu Odluku je Osnovni sud udruženog rada Zagreb poništio povodom tužbe drugih radnika koji su prigovorili da podnositeljica nije bila prva na listi reda prvenstva za dobivanje stana. Podnositeljica je u stanu nastavila živjeti na temelju Ugovora o čuvanju stana i nikad nije zatražila donošenje nove Odluke o korištenju stana. Nakon što je podnijela zahtjev za kupnju predmetnog stana, Grad Zagreb nije s njom sklopio kupoprodajni ugovor jer nije imala pravomoćnu Odluku o dodjeli stana na korištenje. Općinski sud u Zagrebu odbio je tužbu podnositeljice koja zamjenjuje ugovor o kupoprodaji stana navodeći da ista nikada nije stekla stanarsko pravo, što je potvrdio i Županijski sud. Ustavni sud je odbio ustavnu tužbu podnositeljice.
 
Europski sud je najprije istaknuo da se predmet ne odnosi na pravo podnositeljice da živi u stanu koji joj je dan na korištenje, već na njezino pravo da kupi predmetni stan pod povoljnim uvjetima. S obzirom na to, Sud je utvrdio da podnositeljica nije ispunila ključni uvjet sukladno domaćem zakonu, odnosno nije stekla stanarsko pravo. Stoga nije mogla tvrditi da ima vlasništvo u smislu članka 1. Protokola br. 1. Konvencije. Činjenica što je postupak u kojem su odbijeni prigovori drugih radnika bio dugotrajan, nije sama po sebi mogla stvoriti "legitimno očekivanje" da će podnositeljica steći pravo vlasništva. Europski sud prihvatio je stajalište Ustavnog suda da je ovaj predmet drugačiji od ostalih u kojima je odlučeno u korist nositelja stanarskih prava, upravo stoga što  podnositeljica nije niti stekla stanarsko pravo. Slijedom navedenoga, Sud je utvrdio da nije došlo do povrede članka 1. Protokola br. 1.
 
Ova presuda još nije konačna. Postat će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP