Nova presuda - Goran Kovačević protiv Hrvatske

Država nije povrijedila podnositeljevo pravo na branitelja

Dana 12. travnja 2018. godine Europski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu Goran Kovačević protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da nije došlo do povrede podnositeljevog prava obrane iz članka 6. stavka 1. točke c. Konvencije. U odnosu na podnositeljev prigovor da je tijekom boravka u policijskoj postaji bio zlostavljan, Sud je zahtjev podnositelja proglasio nedopuštenim.

Podnositelj je opirući se uhićenju zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zlouporabe opojnih droga, zadobio lakše tjelesne ozljede. Tijekom ispitivanja u policijskoj postaji i pred istražnim sucem priznao je da je djelovao kao posrednik pri prodaji amfetamina te da je u nekoliko navrata kupio kokain od suoptuženika D.Š.-a. Podnositelj je obaviješten o svom pravu na šutnju i pravu na branitelja po vlastitom izboru, ali je odbio angažirati odvjetnika. Na kraju kaznenog postupka pred Županijskim sudom u Dubrovniku izjavio je da su ga, tijekom uhićenja i prijevoza u policijsku postaju, policijski službenici zlostavljali te je povukao svoje priznanje. Također je prigovorio da mu je tijekom boravka u policijskoj postaji bio uskraćen pristup branitelju tvrdeći da je na dan uhićenja njegova sestra angažirala odvjetnika D.H. kojemu je onemogućen ulaz u policijsku postaju. Odbacivši ove tvrdnje kao nevjerodostojne, Županijski sud u Dubrovnik proglasio je podnositelja krivim i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, a Vrhovni je sud potvrdio osuđujuću presudu i smanjio kaznu zatvora na godinu dana.

Europski sud je istaknuo kako je podnositelj navode o zlostavljanju tijekom boravka u policijskoj postaji iznio tek na kraju kaznenog postupka, pri čemu nije objasnio na koji je način zadobio ozljede niti je pružio ikakve dokaze. S druge strane, država je dala detaljno objašnjenje o tijeku uhićenja i boravka podnositelja u policijskoj postaji, kao i načinu na koji je podnositelj zadobio ozljede. Stoga je Sud u ovom dijelu odbacio zahtjev podnositelja kao očigledno neosnovan. Sud je također utvrdio da se podnositelj izrijekom i nedvosmisleno odrekao prava na branitelja, stoga nema povrede članka 6. stavka 3. točke c Konvencije.

Ova presuda još nije konačna. Postat će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a prijevod je objavljen na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP