Nova presuda - Jungić protiv Hrvatske

Slika /slike/muršić ulemek.jpg

Neodgovarajući zatvorski uvjeti i prekomjerno trajanje postupka za naknadu štete radi neodgovarajućih uvjeta uzrok su povrede Konvencije

Dana 2. ožujka 2023. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je presudu u kojoj je utvrdio povrede ljudskih prava zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) vezano uz prava zatvorenika Jungića na odgovarajuće zatvorske uvjete i prava na ostvarenje odgovarajuće naknade zbog boravka u neodgovarajućim uvjetima.
 
Razmatrajući činjenice ovog predmeta, Europski sud primijenio je praksu i načela koja je prethodno razvio u predmetu Muršić protiv Hrvatske, te je ponovio da je nedostatak osobnog prostora u zatvorskoj ćeliji osobito bitan uvjet pri utvrđivanju jesu li uvjeti u zatvoru bili „ponižavajući“ s aspekta čl. 3. Konvencije. Utvrdio je da je podnositelju zahtjeva povrijeđen čl. 3. Konvencije u dijelu koji se odnosi na ponižavajuće postupanje zbog petomjesečnog boravka u neodgovarajućim uvjetima u zatvorima u Zagrebu i Varaždinu.
 
Nadalje, utvrdio je da je podnositelju povrijeđeno i pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno čl. 6. Konvencije zbog prekomjernog trajanja parničnog postupka koji se vodi radi naknade štete zbog neodgovarajućih uvjeta u kojima je isti bio tijekom izdržavanja kazne zatvora (preko deset godina na tri razine nadležnosti).
 
Također je utvrdio povredu prava na učinkovito pravno sredstvo zajamčenog čl. 13. Konvencije zbog toga što je inače učinkovito pravno sredstvo (tužba radi naknade štete) u konkretnim okolnostima predmeta podnositelja bilo neučinkovito sredstvo upravo zbog prekomjernog trajanja postupka.
 
Stoga je Europski sud za utvrđene povrede, podnositelju dosudio 12.200 eura naknade za nematerijalnu štetu i 250 eura naknade za izdatke i troškove postupka.
 
Ova presuda je konačna, te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti