Objavljeni prijevodi presuda i odluka Europskog suda u odnosu na Hrvatsku - veljača 2023.

Slika /slike/ecthr.jpg
Ispunjavajući svoju zadaću širenja znanja o Konvenciji i praksi Europskog suda, Ured zastupnika u veljači 2023. godine osigurao je prijevod sljedećih presuda i odluka koje je taj Sud donio u odnosu na Republiku Hrvatsku:
 
Pejkić - Presuda - 17. 1. 2023. 
OTP Banka d.d. i drugi - Odluka o nedopuštenosti - 8. 11. 2022. 
J.I. - Presuda - 8. 9. 2022. 
Hegediš - Presuda - 23. 6. 2022. 
Arambašin - Presuda - 23. 6. 2022. 
Tepavac - Odluka o nedopuštenosti - 13. 12. 2022. 

Presude i odluke dostupne su u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava (Republika Hrvatska) pod odgovarajućim člankom Konvencije. 
 
Prijevodi preuda i odluka objavljeni na stranicama Ureda zastupnika nisu službeni tekstovi Europskog suda za ljudska prava. Službeni tekstovi presuda i odluka na engleskom i/ili francuskom jeziku, kako protiv Republike Hrvatske tako i protiv drugih država, mogu se pronaći na službenim stranicama Europskog suda putem pretraživača sudske prakse HUDOC.


Pisane vijesti