Nova presuda – Golubar protiv Hrvatske

Podnositelj nije bio podvrgnut nečovječnom ili ponižavajućem postupanju tijekom izdržavanja kazne zatvora u Zagrebu

Europski sud za ljudska prava je 2. svibnja 2017. g. donio presudu kojom je utvrdio da Republika Hrvatska nije povrijedila podnositeljevo pravo na zabranu nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.  
 
Naime, podnositelj zahtjeva je prigovarao da je izdržavao kaznu zatvora u Zatvoru u Zagrebu u neodgovarajućim uvjetima i da je njegovo teško zdravstveno stanje bilo nespojivo s izdržavanjem kazne (malformacije moždanih krvnih žila, epileptički napadaji i dr.). Tvrdio je da su domaći sudovi trebali prihvatiti njegov zahtjev za prekid izdržavanja kazne zatvora.
 
Europski sud je prihvatio argument države da podnositelj nije pravilno iscrpio domaća pravna sredstva jer nije prigovorio sucu izvršenja o uvjetima smještaja u Zatvoru u Zagrebu, sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora. Sud je stoga odbacio ovaj podnositeljev prigovor kao nedopušten.
 
U vezi podnositeljevog prigovora da je njegovo zdravstveno stanje bilo teško i nespojivo s izdržavanjem kazne zatvora, Sud je prihvatio da je podnositeljevo zdravstveno stanje uistinu bilo ozbiljno.  Međutim, također je utvrdio da je Županijski sud u Zagrebu odbio podnositeljev zahtjev za prekidom izdržavanje kazne nakon što je pribavio nalaze i mišljenja vještaka. Europski sud je nadalje uzeo u obzir utvrđenja Županijskog suda da podnositelj nije patio od akutne bolesti, da mu se stanje nije pogoršalo, da Zatvorska bolnica ima kapacitete za njegovo liječenje te se podnositelj nije pridržavao liječničkih uputa.
 
Europski sud je zaključio da je Županijski sud u Zagrebu pravilno ocijenio sve relevantne okolnosti i da stoga podnositeljeva prava nisu bila povrijeđena.     
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.    

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP