Nova presuda ESLJP u predmetu Egić protiv Hrvatske

Povreda prava na pošteno suđenje zbog preniske vrijednosti predmeta spora

Dana 13. svibnja 2014. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je gđi Aylan Egić (tužiteljici) povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u vlasničkom sporu koji je protiv nje bio vođen pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru.

Naime, taj je sud donio presudu protiv tužiteljice kojom je utvrdio da je druga osoba vlasnik jedne polovine kuće i zemljišta na otoku Pašmanu. Nakon što je drugostupanjski sud odbio žalbu tužiteljice protiv te presude, tužiteljica je izjavila reviziju Vrhovnom sudu RH. Budući da Općinski sud u Biogradu na Moru nije utvrdio koja je vrijednost predmeta tog spora, o čemu inače ovisi dopuštenost revizije, Vrhovni sud RH zatražio je od prvostupanjskog suda da to učini. Općinski sud u Biogradu na Moru utvrdio je da vrijednost predmeta spora iznosi 10.000,00 kuna, na temelju čega je Vrhovni sud RH odbacio reviziju zbog preniske vrijednost predmeta spora.

Europski sud je zaključio da su Općinski sud u Biogradu na Moru i Vrhovni sud povrijedili pravo tužiteljice na pristup sudu. Općinski sud u Biogradu na Moru zato što je odredio vrijednost predmeta spora u iznosu od samo 10.000,00 kuna, iako je tijekom sudskog postupka sudski vještak procijenio spornu nekretninu na iznos od 208.575,66 kuna, a Vrhovni sud Republike Hrvatske, zato što je prihvatio takvu vrijednost predmeta spora i odbio razmotriti tužiteljičinu reviziju.

Europski je sud stoga utvrdio da su hrvatski sudovi nametnuli podnositeljici neproporcionalno ograničenje prava na pristup sudu, čime je povrijeđeno njeno pravo pošteno suđenje iz čl. 6. st. 1. Konvencije.

Za utvrđenu povredu konvencijskog prava Sud je tužiteljici nije dosudio pravičnu naknadu niti bilo koji iznos na ime troškova postupka, jer takve zahtjeve tužiteljica nije niti postavila.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP